Privacystatement

Dit is de privacyverklaring van Actemium Nederland hierna te noemen: `Actemium`. Binnen Actemium zijn meerdere bv’s vertegenwoordigt waarop deze privacyverklaring van toepassing is. Bekijk via deze link op welke bv’s deze privacystatement van toepassing is.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy.venl@vinci-energies.com.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

DoelWelke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren.
 • Cookies
 • IP-gegevens
 • Locatiegegevens
ToestemmingIedere keer dat onze website bezocht wordt.
 • Websitebeheer
 • Google Analytics
Versturen van een digitale nieuwsbrief aan klanten van Actemium
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mail adres
Uitvoering van de overeenkomstZolang als men aangemeld is voor de nieuwsbrief. Wanneer de overeenkomst wordt beëindigd worden uw gegevens binnen één jaar verwijderd.
 • E-mail marketing tools
 • Microsoft Dynamics CRM
Versturen van een digitale nieuwsbrief aan personen die geen klant zijn bij Actemium maar zich hebben ingeschreven voor onze nieuwsbrief.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mail adres
ToestemmingZolang als men aangemeld is voor de nieuwsbrief. Wanneer u zich uitschrijft van de nieuwbrief worden uw gegevens direct verwijderd.
 • E-mail marketing tools
Social media marketing
 • Cookies
 • IP-gegevens
 • Locatiegegevens
ToestemmingIedere keer dat onze website bezocht wordt.
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • Monitoring tools
Organisatie van evenementen en activiteiten waarvoor inschrijven nodig is
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mail adres
ToestemmingZolang als men aangemeld is voor het evenement of activiteit. Wanneer het evenement of de activiteit is beëindigd worden uw gegevens binnen één jaar verwijderd.
 • E-mail marketing tools
 • Microsoft Dynamics CRM
Sollicitaties
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Emailadres
 • Aanspreektitel
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • Persoonsgegevens die verstrekt zijn door het sollicitatie formulier in te vullen of CV in te sturen
ToestemmingMaximaal een jaar na beëindiging van de sollicitatie procedure
 • HR Actemium

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Hieronder leggen we uit hoe je cookies regelt in je browser:

 • In Internet Explorer
  Ga naar Extra > Internetopties > Algemeen. Klik bij Browsegegevens op ‘Verwijderen’, vink ‘Cookies en websitegegevens aan’ en klik op ‘Verwijderen’. Ook kun je hier kiezen voor ‘Gegevens van favoriete websites behouden’.
 • In Firefox
  Ga naar Voorkeuren > Privacy. Klik op ‘Verwijder individuele cookies’ > ‘Verwijder alles’ (of selecteer welke cookies je wilt verwijderen). Je kunt hier ook kiezen of je alleen functionele cookies wilt toestaan of alle cookies wilt tegenhouden. Dit kan via zogenaamde blokkeerlijsten.
 • In Chrome
  Ga in het menu naar Browsegegevens wissen, selecteer een periode en vink ‘Cookies en andere sitegegevens’ aan. Klik op ‘Browsegegevens wissen’.
 • In Safari
  Ga naar Voorkeuren > Privacy. Kies daar wat je met de cookies wilt doen of klik op ‘Verwijder alle websitegegevens’
 • In de standaardbrowser van je Android telefoon/tablet
  Open je browser en tik op de drie puntjes rechtsboven in je scherm. Ga naar Instellingen > Privacy. Hier kun je ‘Cookies accepteren’ aan- en uitzetten.
 • In de standaardbrowser (Safari) van je iPhone/iPad
  Ga op je iPhone naar Instellingen > Safari. Hier kun je je cookies verwijderen en cookies in de toekomst blokkeren. ‘Cookies blokkeren’ kun je altijd aan- en uitzetten.


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt Actemium uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die Actemium met u heeft of tenzij Actemium wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Actemium blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.


Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Actemium en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy.venl@vinci-energies.com.


Beveiliging persoonsgegevens
Actemium treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Actemium heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • We gebruiken de laatste technologieën en software.
 • Wij beschermen onze systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software.
 • Enkel medewerkers van Actemium die toegang tot je gegevens nodig hebben om hun werk te kunnen uitvoeren, hebben toegang tot je gegevens.


Minderjarigen
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy.venl@vinci-energies.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Links naar andere websites
Deze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Actemium. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Actemium raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.


Wijziging van het privacy beleid
Actemium past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren. 


Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Actemium wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy.venl@vinci-energies.com.


Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 
 
&nbp;

Het gebruik van cookies stelt ons in staat u een optimale gebruikservaring te bieden. Klik op OK! om akkoord te gaan met ons cookiebeleid. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close