MVO

Actemium ziet het als haar plicht om met publieke en private partners de dialoog aan te gaan over onze rol in de maatschappij en de sociale en milieueffecten van onze gezamenlijke activiteiten.  Alle medewerkers van Actemium in Nederland onderschrijven daarom de uitgangspunten voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van ons moederbedrijf VINCI:

We believe that our leadership gives us greater responsibility as well as greater strengths. The principles that underpin our approach to corporate responsibility and partnership are set out in our new Manifesto, under the name ‘Together’, which identifies our commitments to all our stakeholders.”

Aan de hand van acht ‘commitments’ werken wij elke dag bewust aan een duurzame relatie met onze stakeholders.

nl-01-488x285 Ontwerpen en bouwen
Bij onze dienstverlening en de realisatie van projecten is het van belang te weten wat onze stakeholders beweegt. Wat zijn de behoeftes en belangen van partners, klanten, leveranciers, ambtenaren, omwonenden en maatschappelijke organisaties? Actemium streeft ernaar alle belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk stadium bij haar projecten te betrekken. Dat doen we door nauw overleg en optimale zorg en aandacht voor de uitvoering. Van onze partners vragen wij dezelfde betrokkenheid.
 nl-02-488x285 Voldoen aan ethische principes
Ethisch handelen is de sleutel tot de succesvolle uitvoering van onze contracten en een voorwaarde voor goede relaties met opdrachtgevers. De business units van Actemium werken over de hele wereld volgens een Ethische Gedragscode. Elke medewerker handelt transparant en passend bij de normen en waarden van ons moederbedrijf VINCI. En dat verwachten wij ook van onze partners.
 nl-03-488x285 Groene groei bevorderen
Actemium streeft naar het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen met 30% tussen nu en 2020. Onze business units nemen zelf initiatieven om CO2-uitstoot te verminderen. Dit moet leiden tot een succesvolle certificatie op basis van de CO2-Prestatieladder. Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen en oplaadpalen voor elektrische auto’s, aanpassing van het auto-leasebeleid en gebruik van videoconferenties om zakelijk reizen te beperken. Daarnaast reduceren we het papierverbruik door digitalisering van onze bedrijfsprocessen. Wij stimuleren onze toeleveranciers om bij te dragen aan onze doelstellingen.En natuurlijk ondersteunen wij onze opdrachtgevers ook in hun eigen zoektocht naar een betere energie-efficiëntie, en moedigen wij hen aan onze milieuverantwoordelijke benadering te volgen.
 nl-04-488x285 Deelnemen aan maatschappelijke projecten
Het past bij onze manier van denken en doen om oog te hebben voor onze samenleving. Een voorbeeld hiervan is het Actemium EduLab. In deze leeromgeving voor industriële automatisering delen wij onze passie voor techniek met studenten en proberen wij hen te stimuleren om te kiezen voor een toekomst in de techniek. Dat doen we in nauwe samenwerking met toeleveranciers en onderwijsinstellingen. Onze business units ondersteunen ook lokale of regionale initiatieven. Zo sponsort Actemium studenten van Hanzehogeschool Groningen. En via de VINCI Foundation NL stimuleren we individuele medewerkers hun talenten te benutten voor de wereld om ons heen.
 nl-05-488x285 Streven naar 100% ongevalvrij
Veiligheid staat bij Actemium (een merknaam van VINCI Energies) voorop. VINCI Energies organiseert jaarlijks een Safety Day voor al haar medewerkers wereldwijd. En ons management heeft de verantwoordelijkheid om al het mogelijke te doen om de veiligheid en gezondheid van medewerkers op hun werkplek te garanderen. Onze doelstelling is dan ook om ongevallen volledig uit te sluiten.Uiteraard zijn onze vennootschappen en onze monteurs die zich met installatiewerkzaamheden bezighouden ook VCA**- en VCA-P-gecertificeerd.
 nl-06-488x285 Gelijkheid en diversiteit bevorderen
Het bevorderen van toegang tot de arbeidsmarkt is voor Actemium een belangrijk thema. Het hebben van werk maakt het vinden van een plek in de samenleving immers makkelijker. Onze bedrijfscultuur is gebaseerd op het samenbrengen van mensen met verschillende achtergronden en expertise. Voor discriminatie bij het inhuren van mensen, in arbeidsrelaties en/of in de loopbaan van onze medewerkers is daarom geen plaats. Wij trainen onze managers in deze benadering en doordringen ook onze partners hiervan.
 nl-07-488x285 Duurzame loopbanen bevorderen
Actemium biedt stagiaires en afstudeerders de kans om kennis en ervaring op te doen. Maar ook in de relaties met onze medewerkers richten wij ons op de lange termijn. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het bevorderen van een evenwichtige carrière en persoonlijke ontwikkeling. Om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen, richten wij ons op opleiding en kansen binnen het kader van lifetime employability.
 nl-08-488x285 Delen in de voordelen van onze prestaties
Onze medewerkers zijn samen de grootste aandeelhouder van VINCI. Wij willen wereldwijd de voordelen van onze groei met hen delen door hen aandeelhouderschap en passende winstdelingsregelingen aan te bieden. Daarbij zien wij erop toe dat iedere medewerker, waar mogelijk, de kans krijgt om te delen in ons economisch succes.

 

 
 
&nbp;

Het gebruik van cookies stelt ons in staat u een optimale gebruikservaring te bieden. Klik op OK! om akkoord te gaan met ons cookiebeleid. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close