Home Segmenten Operational Excellence (OEE, SPC)
Met steeds meer bedrijfszekerheid produceren!

Operational Excellence (OEE, SPC)

verbetertechnieken

Operational Excellence is het containerbegrip voor het geheel aan verbetertechnieken die leiden tot een optimale bedrijfsvoering. Lean, Six Sigma en OEE zijn veelgehoorde en in de praktijk bewezen verbetermethodieken op dat gebied. De invoering van Lean begint met Value Stream Mapping, het in kaart brengen van processen en bepalen in hoeverre ze daadwerkelijk waarde toevoegen.

OEE

OEE (Operational Equipment Effectiveness) is de verhouding goede producten die productielijn aflevert ten opzichte van de maximaal haalbare capaciteit. De OEE is een vermenigvulding van de volgende factoren:

  • Machinebeschikbaarheid
  • Relatieve prestatie
  • Kwaliteit
OEE-dashboard

SPC

SPC (Statistical Process Control) is een methode voor kwaliteitsbeheersing op basis van statische methodes. Doelstelling hierbij is grootheden te meten en kwaliteit dusdanig te voorspellen en het proces bij te sturen zodat er geen producten buiten specificaties gemaakt worden.

Oplossingen op het gebied van OEE en SPC

Oplossingen op het gebied van OEE en SPC zijn veelvuldig door Actemium geïmplementeerd. Actemium is bekend met de technische oplossingen en bedrijfskundige principes die daartoe hebben geleid. Actemium kan de invoering van OEE en/of SPC begeleiden met workshops en met verbeterteams die in jouw bedrijf aan de slag gaan.

Bekijk ook de pagina over Shopfloor control en MES voor meer informatie.

Meer informatie over OEE en SPC

Wat zijn jouw ideeën over OEE en SPC. Wij denken er graag over mee!

Stel daarom hier jouw vraag. Of bel ons op +31(0)888 318 999.

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in ons privacystatement voor jou uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Via bovenstaande checkbox geef je akkoord op het verwerken van jouw persoonsgegevens.