Kom meer in control van je OT-omgeving

Improvement

Via storingsreductie naar een verbeterde productie

Zich herhalende storingen en alarmmeldingen uit uw automatiseringssystemen zijn vervelend voor uw operators en vormen een potentiële bedreiging voor uw productiecontinuïteit. Manufacturing Improvement reduceert niet alleen het aantal storingen, maar biedt ook inzicht in uw processen en kosten. Op basis van data-gedreven analyse brengen wij kansen aan het licht om uw output te verhogen en consistenter te maken.

Uw voordelen

  • Minder storingen en lagere werkdruk
  • Betrokken en tevreden medewerkers
  • Inzicht in kosten en kansen

Minder storingen en lagere werkdruk

Heeft u de afgelopen jaren geïnvesteerd in de automatisering en digitalisering van uw (productie)processen? Dan verwacht u van uw system integrator ook een goede nazorg. Actemium biedt 24/7 deskundige en snelle ondersteuning bij storingen. Wij zoeken net zo lang door tot het probleem verholpen is. Bij zich herhalende storingen of alarmen reduceren we via Manufacturing Improvement het aantal storingen en daarmee de werkdruk voor uw operators.

Betrokken en tevreden medewerkers

Een goede operator is goud waard. U wilt hem dan ook een prettige werkomgeving aanbieden. Niets vervelender voor een operator dan een scherm vol alarmen en storingsmeldingen die hij door kennis- of tijdsgebrek niet kan oplossen. Vanuit Manufacturing Improvement kijken we samen met uw operator hoe we de huidige gebruikersinterface kunnen optimaliseren. Zo houdt uw operator grip op het proces, kan hij de kwaliteit borgen en foutieve handelingen voorkomen.

Inzicht in kosten en kansen

Niet alle storingsmeldingen vormen een bedreiging voor uw productiecontinuïteit en vragen om een snelle, adequate reactie. Wij werpen een neutrale blik op de mogelijke impact van storingen waarmee uw operator te maken krijgt. Op basis van data-analyse verstrekken we inzicht in uw processen en kosten en identificeren we eventuele bottlenecks in uw productieproces. Hierbij brengen we nieuwe kansen aan het licht om slimmer, flexibeler, sneller en met meer kwaliteit te produceren. De hiervoor benodigde technologie wordt door ons ontworpen en geïmplementeerd. Kleine investeringen kunnen al leiden tot grote verbeteringen en zijn dan ook doorgaans snel terugverdiend.

Stapsgewijs naar een betere output

Manufacturing Improvement is een stapsgewijs traject waarbij we uw technische dienst en operators nauw betrekken. Hierdoor borgen we uw productiecontinuïteit en kunnen we ons houden aan de regels die gelden op uw site.

Inventarisatie

Eerst verzamelen we alle informatie uit uw fabriek. Denk aan data over de productiestatus en storingen. We praten hierover met uw operator. Hoe goed kent hij de systemen? Welke ongemakken ervaart hij? Heeft hij wellicht zelf verbeterideeën? Per procesarea of productie-unit onderzoeken we de verhouding tussen capaciteit en output. Voldoet deze aan uw verwachtingen? We maken een kosteninschatting voor het bepalen van uw prioriteiten en het opstellen van een stappenplan.

Prioriteiten bepalen

De inventarisatie vormt de basis voor een gezamenlijke evaluatie waar de grootste risico’s voor uw productiecontinuïteit zitten en waar de meeste winst te behalen is. Op die manier leggen we uw prioriteiten vast en de te nemen maatregelen.  

Plan van Aanpak

We plannen hoe we de acties gaan uitvoeren en welke disciplines hierbij nodig zijn. Dankzij onze brede kennis en ervaring kunnen we de continuïteit van uw processen en de veiligheid van uw en onze medewerkers borgen.

Ondersteuning bij de overdracht

We ondersteunen u tijdens de oplevering van projecten en de overdracht naar uw onderhoudsafdeling. Hierbij borgen we onder meer de kwaliteit van testprotocollen en alle overige documentatie. Ook trainingen en werkinstructies maken deel uit van onze dienstverlening. Wij zijn pas klaar als uw organisatie probleemloos met de nieuwe oplossing kan werken.

Onze tools

Historische alarmanalyse

Via een dashboard visualiseren wij uw alarmhistorie en bieden we inzicht in de top 10 alarmen binnen uw fabriek. Ook maken we zichtbaar hoe vaak de operator na een storing een herstart heeft gedaan. Wat was zijn reactie en reactietijd op bepaalde alarmen? Welke storingen hebben tot een productiestilstand geleid? Op basis van deze informatie kunnen we zich herhalende storingen oplossen en uw productie optimaliseren.

Bottleneck analysetool

Onze analysetool voor bottlenecks geeft inzicht in de activiteit per productie-unit. Hoeveel uur is een unit actief, niet actief of geclaimd? Door bottlenecks transparant te maken, geven we u waardevolle informatie om uw capaciteit gericht te verhogen.

Trainingen

Het aantal mensen met een industriële automatiseringsachtergrond is schaars. Wellicht is uw technische dienst voornamelijk mechanisch of elektrisch onderlegd. Een training kan helpen om specifieke kennis toe te voegen waardoor uw medewerkers storingen in uw automatiseringssystemen beter kunnen reduceren en oplossen. Wij spijkeren ook uw operators graag bij.

Een kop koffie drinken met experts uit jouw regio?
Neem contact op met één van de experts uit jouw regio voor meer informatie over onze maintenance-advies. Of stel jouw vraag via onderstaand contactformulier.
Martin van Malten
Improvement Manager - Veghel
[javascript protected email address]
+31 (0)6 51 37 93 74
Arjan Starink
Business Unit Manager - Veghel
[javascript protected email address]
+31 (0)88 831 89 99
Stel jouw vraag via het contactformulier