Home Maintenance Nieuws Blog: De ins en outs van ATEX-inspecties

Blog: De ins en outs van ATEX-inspecties

In ons derde ATEX-blog staan we stil bij ATEX-inspecties. Bedrijven met elektrische installaties die zich bevinden in een explosiegevaarlijke omgeving moeten wettelijk gecontroleerd worden. Andere redenen om ATEX-inspecties uit te voeren zijn:

  • Je wilt stof- of gasexplosies voorkomen.
  • Een veilige werkomgeving creëren.
  • Je hebt verzekeringstechnische verplichtingen.
  • Je wilt de levensduur van installaties verlengen en minder uitval en storingen.

Welke inspecties zijn er?

Er zijn 4 verschillende soorten inspectie:

  • nul-inspectie
  • visuele inspectie
  • nauwkeurige inspectie
  • gedetailleerde inspectie

Bij nieuwbouw en vervanging van apparatuur is een nul-inspectie vereist. Bij bestaande apparatuur wordt driejaarlijks gecontroleerd, dat gebeurt meestal visueel. Hierbij kijk je of het apparaat voldoet aan de ATEX-normen zoals de zonering, geen beschadiging, het gebruik van de juiste wartels etc.. Daarnaast is er de nauwkeurige inspectie, wat eigenlijk een uitgebreide visuele inspectie is. Bij de nauwkeurige inspectie mag je hulpmiddelen en klein gereedschap gebruiken. Bij onze meeste klanten voeren wij een gecombineerde inspectie uit; een visuele én nauwkeurige. De gedetailleerde inspectie voer je uit bij onderhoudswerkzaamheden. De gedetailleerde nul-inspectie voer je uit bij nieuwbouw. Hierin wordt de volledige installatie onderworpen aan een inspectie, materiaal, montage, kabelberekeningen, impedantie van de installatie, keuze van de bekabeling, beveiliging, zonetekeningen, EVD, elektrotechnische tekeningen en P&ID’s. Bij deze werkzaamheden is er goede samenwerking nodig tussen inspecteurs, klant en installateurs. Wij voeren onze inspecties zelf uit met behulp van onze smart tool KizeoForms. Met onze tool voorzien we onze klanten van een uitgebreide ATEX-database die zij kunnen gebruiken als aanvulling op hun beheersysteem.

Apparatuur vóór of na 2003

Bij apparatuur van vóór 2003 moeten we aantonen dat deze geen ontstekingsbron kan zijn en dus aantoonbaar explosieveilig is (oude Ex-materialen zijn herkenbaar aan de VDE-codering of NEC500-codering). Is dit niet het geval, dan volstaat een ontstekings-risico-analyse. Na 2003 ben je verplicht ATEX-apparatuur te gebruiken in een explosiegevaarlijke omgeving. De overheid controleert hierop steeds vaker. Ook op inspecties ná onderhoud, dus let op. Patrick Engels is een van onze ATEX-adviseurs en -engineers en houdt zich al sinds 1984 bezig met explosiegevaar. Hij merkt op dat de overheid steeds vaker onaangekondigd inspecties uitvoert. Bovendien ziet hij steeds meer vacatures online komen voor ATEX-inspecteur. Er is dus een groeiende noodzaak om situaties ATEX-proof in te richten. Patrick waarschuwt: “Zorg dat de explosieveiligheid in jouw organisatie op orde is. In de eerste plaats vanwege de veiligheid van jouw medewerkers. De betrouwbaarheid van de installatie én om een boete te voorkomen.”

Inspectie bij Sachem

Drie jaar geleden vroeg chemiebedrijf Sachem Europe B.V. ons om hun installaties te inspecteren en te helpen bij het beheer. We introduceerden toen een ATEX-onderhoudsplan waarin alle ATEX-gerelateerde apparatuur is opgenomen. Tijdens de inspectie troffen we diverse afwijkingen aan. We losten items meteen op die mogelijk een ontstekingsbron opleverden, zoals een verkeerde wartel. Andere zaken namen we op in de onderhoudsplanning. Vorig jaar is een gedeelte van de plant geautomatiseerd en koos Sachem ervoor om de hele meet- en regelinstallatie intrinsiek uit te voeren. Hiermee verbeterde Sachem het proces en bracht het de hele ATEX-installatie naar een hoger niveau. Patrick: “Gedurende de ombouw controleerde ik de installatie meteen met een nul-inspectie. Zo konden we de hele operatie toch afsluiten met een conformiteitsverklaring”. Meer informatie over onze aanpak bij Sachem lees je hier.

Inspectie bij Danisco/Dupont

Voedselproducent Danisco/Dupont in Zaandam had een organisatorische uitdaging. Zij had wel zone-tekeningen in huis, maar geen ExplosieVeiligheidsDocument (EVD). En ook niemand in het bedrijf die het EVD kon schrijven. Ze vroeg Actemium om te helpen. Samen met Patrick bekeken ze de zone-tekeningen, doken ze in de plant en toetsten ze alle ontstekings- en explosiegevaren. Een paar slimme aanbevelingen later besloten ze met elkaar ook andere zaken te controleren, zoals de gebouwenventilatie en breekplaatberekeningen. Zo rondden ze samen succesvol het EVD af. Bovendien stelde Dupont ook organisatorische maatregelen op, met aandacht voor housekeeping, onderhoud en opleiding. “Omdat de mensen op de plant de meeste kennis hebben van het proces, voer ik de inspectie het liefst samen met de klant uit. Zo vullen we elkaar optimaal aan,” vertelt Patrick. Meer informatie over onze aanpak bij Danisco/Dupont vind je hier.

Hulp nodig bij inspecties?

Of het nu gaat om advies, visuele, gedetailleerde of nul-inspectie, onze medewerkers adviseren je graag. Kijk voor meer informatie of neem direct contact op.

Benieuwd naar onze andere ATEX-blogs?

Je leest ze hier…